Kokemuksia yhteistyöstä

Natasa Anttila-Rautio
Manager, Digital Business Services at Trimble E&P


Olen ilokseni saanut tehdä Tiinan kanssa yhteistyötä niin hänen oppilaanaan, alaisena kuin vierailevana työelämäedustajana sekä opinnäytetyöohjattavana. Tiina ei ole vain ohjaaja, vaan ennemminkin mentori, osaava ja kokenut kannustaja. Hän ei anna valmiita ratkaisuja tai ohjaa oikeaan suuntaan, sen sijaan hän ohjaa vapauteen valita oikea suunta.


Anu Kervinen
Viestintä- ja valmennusasiantuntija, viestintätoimisto Intuition perustaja ja yrittäjä

 
Tiina oli viestinnän opettajanani HAMK:ssa ja tämän jälkeen olemme jatkaneet hyvää yhteistyötä muun muassa vierailuluentojen muodossa. Tiinalla on vahva ja hyvin monipuolinen osaaminen viestinnästä. Hän on todella ajan hermolla ja osaa esittää asiat inspiroivasti ja selkeästi. Yhteistyö Tiinan kanssa on miellyttävää. Voin suositella häntä lämpimästi niin opettajaksi kuin yhteistyökumppaniksi!


Reija Wihinen
Toimivan arjen vertaisvalmentaja, kotien kiertotalousagentti, oivalluttaja, somistaja, risaineri


Tiina opetti minulle HAMK:ssa viestintää, tiedottamista sekä luovaa kirjoittamista ja mainoskieltä. Hän oli myös asiakaslehtiä suomalaisyritysten yhteisöviestinnän osana käsitelleen opinnäytetyöni ohjaaja. Viime vuodet olemme seuranneet toisiamme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Tiina on erittäin monipuolinen viestinnän osaaja, ja hänen vahva ammattitaitonsa päivittyy hienolla tavalla nopeasti muuttuvan viestinnän kentän mukana. Tiinan tehokkuus, aikaansaavuus ja kyky inspiroivaan ilmaisuun hämmästyttävät vuodesta toiseen.

Opinnäytetyöohjaajana Tiina oli aivan omaa luokkaansa: hänen ammattitaitoisessa, jämäkässä ja kannustavassa ohjauksessaan tunsi olevansa sanalla sanoen turvassa. Prosessista tiesi selviytyvänsä voittajana, vaikka rima nousikin korkealle. Tiina perehtyi huolellisesti kommentoitavaan materiaaliin, ja hänen muutos- / kehittämisehdotuksensa olivat aina erinomaisesti perusteltuja.

Tiinassa yhdistyvät harvinaisen loistavalla tavalla korkealaatuinen substanssiosaaminen ja pedagoginen osaaminen sekä halu pysytellä ajan hermolla ja rakkaus omaa alaa kohtaan.